سرخط اخبار

راه آهن به عنوان یکی از شریان های اصلی ارتباطی در استان مازندران می تواند نقشی مهم و اساسی در توسعه استان به خود اختصاص دهد که این مهم به دلایل متعدد نه تنها به عامل پیشرفت که به مانع توسعه استان بدل گشته است.